(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đang xem: Tiểu sử phó thủ tướng vũ văn ninh


*
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

- Thành phần gia đình: Công chức, viên chức

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Sinh viên

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 10/1989

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế

+ Học hàm, học vị: Phó Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011

- Kỷ luật: Không

- Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa: X

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1988 - 10/1990:

Kỹ sư, Công ty XNK và Dịch vụ Kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

10/1990 - 02/1992:

Chuyên viên, Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

02/1992 - 4/1993:

Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện.

4/1993 - 10/1994:

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

10/1994 - 11/1995:

Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

11/1995 - 8/1996:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.

8/1996 - 3/2003:

Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

3/2003 - 8/2005:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).

8/2005 - 11/2007:

Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).

11/2007 - 5/2008:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

5/2008 - 3/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

3/2010 - 8/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

8/2010 - 8/2011:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

8/2011 - 11/2013:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11/2013 - 10/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

10/2019 - 12/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

12/2019 - 7/2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Xem thêm: Thường Xuyên Ợ Hơi Nhiều Lần Trong Ngày Là Bệnh Gì? Có Nguy Hiểm Không?

Từ 7/2020 đến nay:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.