Bệnh thon bao quy đầu ngơi nghỉ người lớn là 1 trong giữa những tình trạng rất dễ dàng gặp gỡ đề xuất sinh hoạt hầu hết phái nam chưa giảm bao quy đầu khiến ảnh hưởng mang lại kỹ năng dục tình và sinch hoạt từng ngày.

tin tức thêm về tình trạng bao quy đầu: