Có tín đồ chỉ ra rằng không có “tay” muối bột dưa phải dưa sẽ dễ dẫn đến krúc, chủ kiến của em như thế nào?

Lên men êtilic

Lên men lactic

Vì sao sữa đã từ bỏ dạng lỏng đổi mới sệt


*