Tật chân cong tốt còn gọi là chân vòng kiềng là tình trạng con đi nhị hàng, chân của bé bị cong. Điều này không phần đa làm cho ảnh hưởng mang lại hình dáng mà còn tương quan cho những nhân tố không giống về bệnh tật làm việc trẻ. Bạn bắt buộc làm rõ về tình trạng này nhằm tìm chiến thuật mang đến con.

Vậy có tác dụng cầm như thế nào để biết nhỏ có mắc chứng tật chân vòng kiềng, chân của nhỏ xíu bị cong ? Cần chữa bệnh cùng chống tránh ra làm sao ?